Φροντίδα για το περιβάλλον.

Δεσμευόμαστε να φροντίζουμε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας λιγότερο πλαστικό.

Πιο πράσινο μέλλον.

Δεσμευόμαστε να φροντίζουμε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά και λιγότερο πλαστικό. Εισήγαμε νέες ανακυκλώσιμες γυάλινες συσκευασίες σε όλη τη γκάμα των προϊόντων μας και αποφεύγουμε το πλαστικό μιας χρήσης με σκοπό να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερες δευτερεύουσες συσκευασίες, όπως χαρτοκιβώτια. Κάνοντας τα προϊόντα μας όσο το δυνατόν πιο βιώσιμα, στόχος μας είναι ένα πιο πράσινο μέλλον.

Φροντίδα για εσάς.

Φροντίδα για τους άλλους.