ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ:  

To HCl & Pepsin αποτελεί συνδυασμό υδροχλωρικής βεταΐνης και πεψίνης σε ενκαψυλιωμένη μορφή η οποία επιτρέπει τη γρηγορότερη απελευθέρωση των συστατικών. Το σκεύασμα περιέχει σκόπιμα χαμηλή περιεκτικότητα ώστε να παρέχει ευελιξία στην προσαρμογή της δοσολογίας ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.