ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ:        

Συμπλήρωμα μαγνησίου μέγιστης βιοδιαθεσιμότητας συζευγμένο με μηλικό οξύ.