Ένας μοναδικός συνδυασμός υψηλης δυναμικής σε μορφή πούδρας, σχεδιασμένος για την υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας που σχετίζεται κυρίως με τις διαταραχές της μιτοχονδριακής λειτουργίας.