• Υποστηρίζει τη γενική υγεία του νευρικού συστήματος και των κυτταρικών μεμβρανών του εγκεφάλου
  • Συμβάλλει στη νευρική διαβίβαση και στις γνωστικές λειτουργίες όπως στη μνήμη
  • Βοηθά στην ενεργοποίηση των νευροδιαβιβαστών
  • Υποστηρίζει την ακεραιότητα του αμυλοειδούς που εντοπίζεται μεταξύ των νευρώνων και εξασφαλίζει υγιείς συνάψεις στον εγκέφαλο
  • Βελτιώνει τη διάθεση
  • Μειώνει το άγχος και την ένταση