ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ:        

Συνδυασμός υψηλής ισχύος από φυτικά ένζυμα όπως βρωμελαΐνη, λιπάση, πρωτεάση, αμυλάση, κυτταρολάση, λακτάση και μαλτάση με ζωντανά βακτήρια Lactobacillus acidophilus.

  • Συνδυασμός υψηλής ισχύος και ευρέως φάσματος ενζυμικού συμπλέγματος
  • Συσκευασία με κενό αέρος για διατήρηση ισχύος, σταθερότητας και διάρκειας ζωής
  • Οξεάντοχα και γαστροανθεκτικά, διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ένα μεγάλο φάσμα τιμών pH
  • Όλα τα ένζυμα προέρχονται από φυτικές πηγές