ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ:           

 

Ένας συνδυασμός σκόνης φτελιάς, ρίζας μολόχας και γάμμα ορυζανόλης