ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ. Η ιστοσελίδα biocarehellas.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η ιστοσελίδα biocarehellas.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.biocarehellas.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Biocare Hellas που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Biocare Hellas επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν. 2472/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η ιστοσελίδα biocarehellas.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://biocarehellas.gr/contact/

Τελευταία Ενημέρωση: 08-Μαρ-2024

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές της Biocare Hellas, Μενεμενής 13, Ταύρος Αττικής 17778, Ελλάδα, email: info@biocarehellas.gr, τηλέφωνο: 210 9408880 σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (biocarehellas.gr) (η “Υπηρεσία”). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν, παρακαλώ μην αποκτήσετε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα ισχύσει 180 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της αναθεωρημένης Πολιτικά στην Υπηρεσία και η συνεχής πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μετά από αυτό το διάστημα θα συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτική Απορρήτου. Σας συνιστούμε επομένως να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Θα συλλέξουμε και επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Όνομα
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)

Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας:

Συλλέγουμε/λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής ή υποβάλλει με άλλο τρόπο προσωπικές πληροφορίες
  • Όταν αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο
  • Από δημόσιες πηγές

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για σκοπούς marketing/διαφήμισης
  • Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας και κατόπιν, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους δώσατε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο.

Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας:

Δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο χωρίς να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω:

  • Υπηρεσίες διαφημίσεων
  • Εταιρείες marketing
  • Ανάλυση δεδομένων

Απαιτούμε από τους συγκεκριμένους τρίτους να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που τους διαβιβάζουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν και να μην τα διατηρούν για περισσότερο από όσο απαιτείται για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους: (1) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, δικαστικό διάταγμα ή άλλη pháp律 διαδικασία (dikασtikí diadikασía); (2) για να επιβάλουμε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου; ή (3) για να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία, τα στοιχεία σας θα αποτελέσουν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν στον νέο ιδιοκτήτη.

Διατήρηση των πληροφοριών σας:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά τη λήξη των λογαριασμών των χρηστών ή για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερα διαστήματα, όπως για τη τήρηση αρχείων / υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους, όπως η επιβολή νόμιμων δικαιωμάτων, η πρόληψη απάτης κ.λπ. Τα υπολειπόμενα ανώνυμα δεδομένα και τα συγκεντρωτικά δεδομένα, τα οποία δεν σας προσδιορίζουν (άμεσα ή έμμεσα), μπορούν να αποθηκευτούν επ’ αόριστον.

Τα δικαιώματά σας:

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού ή εναντίωσης στην ενεργή επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να διαμοιράσουμε (μεταφέρουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη οντότητα, να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άλλα δικαιώματα που μπορεί να είναι σχετικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο info@biocarehellas.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες άμεσης εμπορίας ή την κατάρτιση προφίλ που πραγματοποιούμε για σκοπούς marketing στέλνοντας email στο info@biocarehellas.gr.

Σημειώστε ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα ή αποσύρετε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία τους για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν τα στοιχεία σας.

Cookies κ.λπ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτά και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας.

Ασφάλεια:

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μας διαβιβάζετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Παράπονα / Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Εάν έχετε any απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορείτε να στείλετε email στον Υπεύθυνο Επιχειρήσεων (Grievance Officer) μας στη Biocare Hellas, Μενεμενής 13, Ταύρος Αττικής GR, email: info@biocarehellas.gr. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.